Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Κωστή Παλαμά, Φοινικιά (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 24-26