Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Αντιπαπαδιαμαντική χρηστοήθεια», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 64-67