Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ένα κρανίο ταξιδεύει», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 63