Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Πάρις Τακόπουλος, Κενή Διαθήκη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 91-92