Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Θ. Μαρσέλλος, Ο κλέφτης του σπιτιού μου, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 90-91