Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νάσου Νικόπουλου, Τα συμβάντα και ο τοίχος», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 83-85