Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιάννη Πάντσου, Ανάμεσα στο χαμό και στην ελπίδα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 17-18 (Ιούλιος-Αύγουστος 1956), σ. 729