Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Έκτωρ Κακναβάτος, Διήγηση», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 180-181