Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Σπύρου Γερασίμου Γ. Παναγιωτάτου, Δι’ αριθμών προοδευτικοαναλυτική μέθοδος αποδεικτική της απομειώσεως της δημοτικής γλώσσας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 181-183