Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιωργής Κότσιρας, Μεταλλαγές», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 178-179