Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Άρης Δικταίος, Τα Ποιήματα 1934-1965», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 172-178