Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Ντόνα Ζουάνα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 136-137