Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιάννης Γ. Σφακιανάκης, Θέατρο εν θεάτρῳ», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 135-136