Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργος Διζικιρίκης, Η σύγχρονη σκέψη, η απάτη της λογοτεχνίας και ο βαθμός μηδέν της γραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 132-134