Είστε εδώ

Kamimura Hajime, «Τραγούδια του Ανθισμένου Βολβού», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 119