Είστε εδώ

Kamimura Hajime, «Τα πόδια του βουνού», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 118