Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιάννη Χατζίνη, Ο επιούσιος άρτος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 128-129