Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μηνάς Δημάκης, Η ποίηση του Σεφέρη», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 130-132