Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Κρίτων Αθανασούλης, Ένας ποιητής στο δρόμο και οι σάτιρες για τη Λεονώρα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 122-125