Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ρούλα Αλαβέρα, Μια ημερομηνία παλιά», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 120-122