Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Βασίλης Καραβίτης, Το παιχνίδι της επαφής», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 36-37