Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ν.Γ. Πεντζίκης, Σημειώσεις εκατό ημερών», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 37-39