Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Ξ. Στογιαννίδης, Περίπτερο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 31-32