Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Έφης Αιλιανού, Θάλασσα του ζόφου», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 32-33