Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Georges Mourélos, Traces errantes», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 31