Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Nathalie Sarraute, Οι χρυσοί καρποί, μετάφραση: Παύλου Παπασιώπη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 241-242