Είστε εδώ

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 246-248