Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. (έσω οπισθόφυλλο)