Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Φούλας Λαμπελέ, Ζητείται πράσινη γάτα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 241