Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αντώνη Φωστιέρη, Εσωτερικοί χώροι ή τα Είκοσι», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 241