Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νίκος Φωκάς, Προβολή πάνω σε γαλάζιο», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 240-241