Είστε εδώ

Καράγιωργα Ολυμπία, «Άνεμος στο νησί», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 226-227