Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Ο μυστικός κήπος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 202