Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Άνοιξες πάνω μου μια φτερούγα τρομερή», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 201-202