Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η τελευταία στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 203-212