Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Να φύγεις όμως πια δεν το μπορείς», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 201