Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Όλγας Βότση, Γυμνά πέλματα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 238-239