Είστε εδώ

Κισκύρας Π., «[Δύο επιστολές γύρω από τον Σεφέρη]», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 192-193