Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μηνάς Δημάκης, Ποιήματα (Φύλλα Τέχνης, Η Χαμένη Γη, Κάψαμε τα καράβια μας)», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 231-236