Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ι. Μ. Χατζηφώτη, Η Αλεξάνδρεια και ο Καβάφης», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 190-192