Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ο κινηματογράφος. Το 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 194-195