Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Ο κομήτης και η ουρά του», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 195-197