Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ελένης Κιτσοπούλου, Θεόφιλος. Δράμα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 187-188