Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νίκου Μπακόλα, Εμβατήρια. Τρία πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 186-187