Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Albin Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 188-189