Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Τάκη Τρανούλη, Το κερατοχώρι», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 185-186