Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιάννη Κοντού, Το χρονόμετρο», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 181-182