Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Δύο σχόλια του Σεφέρη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 176-178