Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ανδρέα Αγγελάκη, Το πύον. Είκοσι ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 182-183