Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Μικρέ μου αδελφέ», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 146-147